ไอซีที ลงนามบันทึกข้อตกลง 4 หน่วยงานรับมือแผ่นดินไหวในไทย