ฝ่ายค้านนัดเคลียร์ใจ หลังมีรอยร้าวในศึกซักฟอก

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


การประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน 6 พรรค หลังผ่านการอภิปรายอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่มีเหตุการณ์ทำให้เกิดความเคลือบแคลงใจต่อกัน ทำให้วันนี้มีการเคลียร์ใจ โดยประธานคณะกรรมการพรรคร่วมฝ่ายค้านบอกจะไม่ขอพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎร แต่จะร่วมมือกันผลักดันทุกอย่างที่เป็นประโยชน์เพื่อประเทศชาติต่อไป

TOP ประเด็นร้อน