ธนาคารโลก ชี้ คนไทยยากจนเพิ่มขึ้นเฉียด 7 ล้านคน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ธนาคารโลก เปิดตัวเลข จำนวนประชาชนที่อาศัยอยู่อย่างยากจนในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พร้อมรายงานว่าประเทศไทยมีความไม่เท่าเทียมกันเชิงเศรษฐกิจที่มากเป็นอันดับที่ 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน