ผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยง ต้องมีใบรับรองแพทย์ - สายการบินจ่ายค่ากักตัว

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศ เรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศเกี่ยวกับการให้บริการจากท้องถิ่นที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

TOP ประเด็นร้อน