ครม.ไฟเขียว คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับครัวเรือน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 1 หนึ่งในนั้นมีมาตรการเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนด้วย

TOP ประเด็นร้อน