อภ.กระจายหน้ากากอนามัย คาด 1-2 วัน แก้ปัญหา รพ.ขาดแคลน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


องค์การเภสัชกรรมกระจายหน้ากากอนามัยตาม 12 เขตสุขภาพ เฉลี่ยเขตละ 3 หมื่นกว่าชิ้นจากทั้งหมด 4 แสนชิ้น นอกนั้นจัดส่งรพ.นอกสังกัด รพ.เอกชน คลินิก รพ.มหาวิทยาลัย

TOP ประเด็นร้อน