ร่วมใจกัน “Social Distancing” สกัดโควิด-19 ระบาด

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


หนึ่งในมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทั้งภาครัฐและเอกชนพยายามจะผลักดันมาตรการต่าง ๆ ตามหลัก “Social Distancing” หลักการนี้จะช่วยให้ประเทศไทยเอาชนะโควิด-19 ได้อย่างไร

TOP ประเด็นร้อน