อินเดียร้อนพุ่ง 50 องศาฯ คร่าชีวิตผู้คนกว่า 1,000 ราย