วิธีฆ่าเชื้อ “พื้นผิว-อุปกรณ์” แบบไหน ถูกต้อง!!! ไม่ทำเชื้อฟุ้งกระจาย

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


กรมควบคุมโรคเผยข้อมูลทำความสะอาดอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับพื้นผิว ลดการแพร่กระจาย เตือนอย่าฉีดพ่นสารเคมีแอลกอฮออล์อาจทำเชื้อฟุ้งกระจาย

TOP ประเด็นร้อน