คร.เปิดจุดเสี่ยง "โควิด-19" ใครไประวัง! แยกตัว สังเกตอาการ 14 วัน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


กรมควบคุมโรค(คร.) เปิดข้อมูลสถานที่ เวลา ใครเดินทางไปจุดเสี่ยงโควิด-19 ให้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำกระทรวงสาธารณสุข

TOP ประเด็นร้อน