ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะตุลาการฯ และคกก.อิสลามฯ เข้าเฝ้าฯ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญนำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

TOP ประเด็นร้อน