ด่วน! มติ กนง. เห็นชอบคงดอกเบี้ยที่ร้อยละ 0.75

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ที่ประชุม กนง. มีมติ 4 ต่อ 2 เสียงให้คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.75 แม้ส่วนใหญ่จะเห็นว่าการระบาดของโควิด-19 กระทบเศรษฐกิจรุนแรง

TOP ประเด็นร้อน