โลกแฟชั่นพร้อมใจช่วยโควิด-19

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


อุตสาหกรรมแฟชั่นเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ก็พร้อมใช้ทรัพยากรที่มีเข้ามาสนับสนุนการผลิตอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ที่จำเป็น

TOP ประเด็นร้อน