“ออมสิน” ปล่อยกู้ฉุกเฉิน ยื่นผ่าน www.gsb.or.th เท่านั้น ช่วยกระทบโควิด-19

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ธนาคารออมสิน เดินหน้า ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินช่วยอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด- 19 ให้กู้ 10,000 บาท คิดดอกเบี้ย 10 บาทต่อเดือน ปลอดชำระ 6 เดือนแรก เริ่มเปิดลงทะเบียน 1 เมษายนนี้ ทางเว็บไซต์ ธนาคารออมสินเท่านั้น

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน