อนามัยโลกใช้ ‘Physical Distancing’ แทน ‘Social Distancing’

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


องค์การอนามัยโลกหันมาใช้คำว่า ‘Physical Distancing’ แทน ‘Social Distancing’ ในความหมายของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

TOP ประเด็นร้อน