2 หนุ่มมหิดลอินเตอร์ เปิดตัวตุ๊กตุ๊กพลังงานไฟฟ้า-เตรียมขับกลับฝรั่งเศส