เกาหลีเหนือ โทษ เกาหลีใต้ สหรัฐฯ ขวางกิจกรรมกลุ่มสตรีนานาชาติ