“แอปเปิล” ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทางในช่วงโควิด-19

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


แอปเปิล เปิดตัวเครื่องมือแสดงพฤติกรรมการเดินทางของผู้ที่ใช้แอปพลิเคชัน Maps ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

TOP ประเด็นร้อน