WHO ป้องจีนแก้ไขตัวเลขโควิด-19 เพื่อไม่ให้ตกหล่น

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


องค์การอนามัยโลกเผยแทบยังไม่มีสัญญาณของการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ขณะเดียวกันก็ระบุว่าการปรับตัวเลขของจีนเป็นไปเพื่อไม่ให้มีกรณีใดตกหล่น

TOP ประเด็นร้อน