7 New Normal ที่อาจได้เห็นในสังคมไทยในวันที่ โควิด-19 หายไป

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


โควิด-19 สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวิถีชีวิตของเราไม่น้อย จนอาจกลายเป็น New Normal หรือ ความปกติแบบใหม่และกับสังคมไทยเอง จะมี New Normal อะไรเกิดขึ้นได้บ้าง

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน