ในหลวงพระราชทาน “5 พันธุ์ข้าว” วันพืชมงคล 2563

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ในหลวงพระราชทาน "พันธุ์ข้าว" ที่ทรงปลูก 5 พันธุ์ วันพืชมงคล 1,458 กิโลกรัม ซึ่งทั้งหมดเข้าพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นการทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ เพื่อให้ปลอดจากโรคและเจริญงอกงามสมบูรณ์

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน