เปิดรายละเอียด คลายล็อกระยะ 2 “ห้าง-ตลาดใหญ่-โรงยิม-ศูนย์ประชุม”

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ศบค.ได้ประกาศคลายล็อกในระยะ 2 กลุ่มสีเขียว ได้แก่กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพื้นที่และการแพร่เชื้อในสถานที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในเกณฑ์สูง ประกอบด้วย

TOP ประเด็นร้อน