ทช. ทุ่ม 1.4 พันล้าน เปลี่ยนใช้เสาหลักนำทางยางพารา ทั่วประเทศ 7 แสนต้น

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


กรมทางหลวงชนบท นำยางพารามาเป็นส่วนผสมในอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เปลี่ยนเสาหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post) หรือ RGP ทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุจากการหลุดออกนอกทาง ชนกับหลักนำทางและเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน