​เทศกิจ กทม.เตือนประชาชน "ถ่มน้ำลาย-สั่งน้ำมูก" บนถนน ปรับแน่ 2,000 บาท