บราซิล ไม่สนคำเตือน WHO แนะใช้ไฮดรอกซีคลอโรควินต่อ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


บราซิลแนะนำให้ใช้ยาไฮดรอกซีคลอโรควินสำหรับรักษาโควิด-19 ต่อไป แม้องค์การอนามัยโลกจะหยุดทดลองยานี้แล้วก็ตาม

TOP ประเด็นร้อน