ตรวจสอบสิทธิ์ รับเงินเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท


โดย PPTV Online

เผยแพร่
มาตรการจ่ายเงินให้กับผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ที่มีฐานข้อมูลอยู่ระบบราว 2 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นคนพิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน