วันนี้โอน !! รับเงินเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


มาตรการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการครั้งนี้ ไม่ต้องมีการลงทะเบียนใดๆ เพราะเป็นฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว โดยตรวจสอบผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) คนพิการที่จะได้รับเงินเยียวยา 1,000 บาท มีอยู่จำนวน 2 ล้านคน โดยมีขั้นตอนการโอนดังนี้

TOP ประเด็นร้อน