“ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง” ชวน เลิกสูบลดเสี่ยง เนื่องใน “วันงดสูบบุหรี่โลก”

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


วันที่ 31 พ.ค. ของทุกปี เป็น “วันงดสูบบุหรี่โลก” ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงผลกระทบหรือผลข้างเคียงจากการบริโภคยาสูบ แต่ปีนี้การรณรงค์จะยิ่งเข้มข้นขึ้น เพราะการสูบบุหรี่นั้น เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่ายและรุนแรงขึ้น

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน