เสวนาอนาคตดิจิทัล เคาะปัญหา ระบบเรตติ้ง ควรแก้เป็นอันดับแรก