​เหยื่อเครื่องบิน Germanwings ตกทั้ง 44 ราย ถูกส่งให้ญาติในเยอรมนีแล้ว