​อินเดียจ่อใช้เงินจ้างประชาชนใช้ส้วมสาธารณะแทนขับถ่ายกลางแจ้ง