บทสรุป กรณีดนตรีสดในร้านเหล้านครปฐม 'ดนตรีไม่ใช่อาชญากรรม' (คลิป)