กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งแก้ปัญหาปลอมสินค้าอุปโภคบริโภค

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งแก้ปัญหาปลอมสินค้าอุปโภคบริโภค ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการออกจับกุม เพราะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และเจ้าของแบรนด์สินค้าได้รับความเสียหาย

TOP ประเด็นร้อน