ที่มาพร้อมบท"ถวายเทียนพรรษา" วันเข้าพรรษา สร้างอานิสงค์ 8 อย่างให้ชีวิต

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


วันเข้าพรรษาเดินทางมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ปี  2563 ปีที่กำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของ โควิด-19 แต่ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธจะคงถูกสืบสานและสานต่อ หนึ่งในนั้นคือ “การถวายเทียนจำนำพรรษา” เพื่อรับอานิสงค์ 8 ข้อ

TOP ประเด็นร้อน