สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรม วันงดดื่มสุราฯ "งดเว้นเพื่อเปิดกายใจให้สมบูรณ์"

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน