​เปิดใจทุกฝ่าย ' มาตรา 44 กับปัญหาเด็กแว้นซ์ ' [คลิป]