สมรสเท่าเทียม! ครม.ผ่าน "ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต" แต่งงานได้ไม่จำกัดเพศ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ครม. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... คู่รักเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสได้

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน