ในหลวง ทรงให้กำลังใจรัฐบาล รับสั่งให้ดูแลประชาชน อย่างเป็นธรรม โปร่งใส

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมอบพระบรมราโชบาย ให้รัฐบาลดูแลความเดือดร้อนของประชาชน อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ทรงสนพระทัยการจัดการน้ำ ป่า ทรงให้พสกนิกรภูมิใจ รักษาประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ไทย

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน