ด่วน !! กรมบัญชีกลาง แจ้ง สธ. ระงับจ่ายเงินเดือนขรก.รุ่นสู้โควิด-19

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้ลงนามในหนังสือคำสั่งด่วนที่สุด เรื่อง ขอให้ระงับการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ส่งถึง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

TOP ประเด็นร้อน