ธ.ก.ส. เปิดตัวโครงการประกันภัยโคเนื้อ วงเงินคุ้มครอง 30,000 บาท

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ธ.ก.ส. รุกงานประกันภัยด้านการเกษตร เปิดโครงการประกันภัยโคเนื้อ เพื่อช่วยเกษตรกร ลดความเสี่ยงจากการตายของโคเนื้อที่เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ค่าเบี้ยประกันภัย 400 บาท/ตัว วงเงินคุ้มครอง 30,000 บาท/ตัว ระยะเวลาคุ้มครอง 6 เดือน เริ่มจำหน่ายกรมธรรม์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน