สธ.ยันผลตรวจ 3ผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อ "เมอร์ส" เป็นแค่ "ไข้เลือดออก"