​นักท่องเที่ยวคึกคัก เปิดงานวันมะม่วงเชียงใหม่วันแรก


ประเดิมวันแรกงานวันมะม่วง และของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวร่วมกันเยี่ยมชม แวะชิม และหาซื้อมะม่วงกันอย่างคึกคัก

TOP ประเด็นร้อน