​สภ.เชียงใหม่ รับอาเซียน เตรียมทำป้ายข้อความเพื่อนักท่องเที่ยว