เรียงช่องทีวีดิจิทัลใหม่ กระทบผู้ชม ทำประชาชนสับสน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ห่วงปัญหาการเรียงช่องทีวีดิจิทัลใหม่ตามคำสั่งศาลปกครองกลาง เนื่องจากกังวลว่าหากปรับเปลี่ยนหมายเลขช่องในระบบดาวเทียมและเคเบิลทีวี จะกระทบต่อผู้ชมโทรทัศน์ที่จะเกิดความสับสน จนเกิดความเสียหายอย่างหนักแก่อุตสาหกรรมทีวีดิจิทัล โดยหนุนให้ กสทช.ออกประกาศเรียงช่องฉบับใหม่

TOP ประเด็นร้อน