นักวิชาการมอง รัฐบาลเลบานอน ลาออกไม่มีผล หากไม่แก้ที่ระบบ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ดร.ศราวุฒิ อารีย์ นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มองว่า นอกจากเรื่องระเบิดแล้ว เลบานอนมีปัญหาต่างๆที่ฝั่งรากลึกมานานกว่านั้นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ และการที่ต่างชาติหลายประเทศเข้ามาแทรกแซงพยายามเข้ามามีอำนาจในเลบานอนอีกด้วย ดังนั้นการประท้วงครั้งนี้ไม่ใช่การประท้วงเหตุระเบิดใหญ่ แต่เหตุระเบิดเป็นแค่อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จุดชนวนความไม่พอใจของประชาชน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน