สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ ประกาศ​ 4 จุดยืน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แถลงผลการประชุม 4 ประเด็น “สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข-ให้เสรีภาพนักศึกษาแสดงออกภายใต้รัฐธรรมนูญและกรอบกฎหมาย- สอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมด-เชื่อมั่นแนวทางสันติวิธี”

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ