พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 2 บิ๊ก ป.ป.ช.

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน