สุธรรม แถลงผลวิจัย ร่่าง พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบบกพร่อง

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


​นักวิชาการ เผยผลวิจัยร่าง พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ มีข้อบกพร่อง ทั้งจำกัดสิทธิเกินควร และกระทบผู้ประกอบการ จึงเรียกร้อง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทบทวนแก้ไข เพราะอาจขัดมาตรฐานสากล

TOP ประเด็นร้อน