โรงแรมกักตัว “ภูเก็ต” พร้อมรับต่างชาติ ฟื้นเศรษฐกิจ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


โรงแรมกักตัวทางเลือกในพื้นที่ต่างจังหวัด หรือ Alternative local Quarantine (ALQ) โดย “ภูเก็ต” เป็นจังหวัดแรก ที่รัฐบาลอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มพิเศษ เดินทางเข้าได้ ขณะนี้มีโรงแรมได้รับอนุญาต 9 แห่ง ขณะนี้แต่ละแห่งมีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการลูกค้า

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน