14 นักศึกษากลุ่มดาวดินถูกรวบหลังแถลงตอบโต้นายก (คลิป)